Påmelding Forskningsdagenes evalueringsmøte 2017

 
Vi inviterer til seminar for Forskningsdagenes arrangørnettverk.
 
Den første dagen oppsummerer vi årets festival, og dag to bruker vi til å se frem mot festivalen i 2018.
 
Hvis du ikke har vært arrangør i det siste, men har en kollega som har stått for Forskningsdagene-arrangementer hos dere,
er det fint om du sender denne invitasjonen videre.
 
Møtet arrangeres i Forskningsrådets lokaler på Lysaker rett utenfor Oslo, torsdag 23. og fredag 24. november.
Det blir middag på Vaaghals i Dronning Eufemias gate 8 (Barcode-kvartalet) torsdag kveld.

Torsdag starter vi med lunsj kl. 12.00, og avslutter etter middag som starter 19.30.
Fredag starter vi kl. 09.00 og avslutter ca. kl. 15.00.

Informasjon

Sted
Forskningsrådet, Drammensveien 288, Lysaker
Tid
Fra torsdag 23. november 2017 kl. 12.00
Til fredag 24. november 2017 kl. 15.00
Påmeldingsfrist
Fredag 17. november 2017 kl. 12.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Torsdag 23. november

12.00–13.00      Lunsj

13.00–13.30      Velkommen og kort oppsummering av årets festival
                        Mediedekning, markedsføring ved Sidsel Flock Bachmann og Emmy Gram Lauvanger fra Forskningsdagenes sekeretariat

13.30-14.00      Trender på Facebook, ved Helene Svabø og Jannicke Josefsson-Ruud fra Trigger

14.00-14.30      Pause

14.30-15-00      Evaluering, ved Sidsel Flock Bachmann og Emmy Gram Lauvanger fra Forskningsdagenes sekeretariat

15.00-1530       Kaffe og gruppearbeid om evaluering              

15.30-15.45      Oppsummering av gruppearbeidet

                         
                        Arrangører presenterer erfaringer fra arrangementer under årets festival

15.45-16.00      Anvendt Science Fiction, live-podcasting ved Andreas Kjensli Knudsen, Forskningsrådet

16.00-1615       Vlogging av Forsker Grand Prix-deltakere, ved Synnøve Vindheim Universitetet i Bergen

1615-1630        Forskerens rolle i kontroversielle spørsmål, ved Sigrun Dancke Skaare, Høgskolen Innlandet

1630-1645        Forskningsformidling på 900 m.o.h. ved Inger Elin Utsi, UiT Norges arktiske universitet

1645-1700        Avslutning av dagen

Vi anbefaler buss 160 til Bussterminalen, alternativt tog til Oslo S.
De som vil møtes på Oslo Mekaniske verksted, Tøyenbekken 34, før middagen er hjertelig velkommen til det.

19.30               Middag på Vaaghals, Dronning Eufemias gate 8

 

Fredag 24. november

08.30-09.00     Kaffe

09.00-0905      Tema 2018, introduksjon

09.05-09.35     En helt vanlig oppvekst? Ved Marit Haldar, professor i sosiologi ved HiOA, Fakultet for samfunnsvitenskap

09.35-10.05     Sosial mobilitet og kulturell tilpasning: Utdanning og verdier blant ungdom i det flerkulturelle Oslo og Akershus ved Jon Horgen Friberg, forsker ved Fafo

10.05-10.15     Pause

10.15-10.45     Midt i verden står Anders, ved Helene Uri, forfatter og professor II ved Norsk Barnebokinstitutt

10.45-11.15     Dyrs oppvekst, ved Petter Bøckmann, Universitetslektor ved seksjon for utadrettet virksomhet, Naturhistorisk Museum UiO

11.15-11.30     Pause

11.30-12-00     Idemyldring
                       Hva kan vi gjøre med tema oppvekst i 2018?
                       Har dere noen innspill til myter om oppvekst vi kan bruke i oppmerksomhetskampanjen 2018?

12.00-12.45     Lunsj

12.45-13.15     Praktisk informasjon fra sekretariatet
                       Kick off, frist for arrangementsstøtte og Researhers' Night-innspill, ny arrangementsdatabase 

13.15-14.00     Hva skal være tema i 2019 og i 2020? Vi er åpne for innspill og trenger deres hjelp!

                       Takk for i år

 

Deltagere

 • Fornavn

  Etternavn

  Firma-/avdelingsnavn

  E-post

 • Pål Pettersen
  Akademiet for yngre forskere
  pal.pettersen@akademietforyngreforskere.no
 • Kristine Seland Folkeborg
  Bærum sykehus, forskningsavdelingen
  KRFOLK@vestreviken.no
 • Marit Olsvik
  Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet
  marit.o.opsahl@uit.no
 • Merete Røskaft
  Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS)/Kunnskapsbyen
  merete.roskaft@dknvs.no
 • Mina Hovden
  Diabetesforbundet
  mina.hovden@diabetes.no
 • Camilla Karstensen
  Diabetesforbundet
  ck@diabetes.no
 • Mona Olufsen
  Forskningsavdelinge Bærum Sykehus
  mona.olufsen@vestreviken.no
 • Emmy Gram Lauvanger
  Forskningsdagene
  egl@rcn.no
 • Silje Vik Pedersen
  Forskningsdagene i Bergen
  silje.pedersen@uib.no
 • Sidsel Flock Bachmann
  Forskningsrådet
  sfb@forskningsradet.no
 • Thomas Evensen
  Forskningsrådet
  tev@rcn.no
 • Karin Totland
  Forskningsrådet
  kt@rcn.no
 • Trude Hauge
  Forskningsrådet, Nysgjerrigper
  trh@rcn.no
 • Helge M. Markusson
  Framsenteret
  helge.markusson@framsenteret.no
 • Audun Farbrot
  Handelshøyskolen BI
  audun.farbrot@bi.no
 • Heidi Thygesen Fiskaa
  Havforskningsinstituttet
  heidit@imr.no
 • Sigrun Dancke Skaare
  Høgskolen i Innlandet
  sigrun.skaare@inn.no
 • André Alfredsen
  Høgskolen i Oslo og Akershus
  andre.alfredsen@hioa.no
 • Tulpesh Patel
  Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt IT
  tulpesh.patel@hioa.no
 • Geir Rougthvedt
  Høgskolen i Sørøst-Norge
  geir.rougthvedt@usn.no
 • Nina Skajaa Fredheim
  Høgskolen i Østfold
  nina.s.fredheim@hiof.no
 • Geir Tangen
  Høgskulen i Volda
  geir.tangen@hivolda.no
 • Jan Arve Olsen
  MR
  jan.a.olsen@uia.no
 • Ram Gupta
  Nakmi, Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse
  ram.gupta@nakmi.no
 • Morten Günther
  NIBIO
  morten.gunther@nibio.no
 • Christine F. Solbakken
  NILU
  cfs@nilu.no
 • Ingunn Trones
  NILU – Norsk institutt for luftforskning
  itr@nilu.no
 • Johan Berlin
  NMBU
  johan_daniel.berlin@nmbu.no
 • Turid Guddingsmo
  NMBU
  turid.guddingsmo@nmbu.no
 • Eivind Norum
  NMBU
  eivind.norum@nmbu.no
 • Stine Hanssen
  Nord universitet
  stine.m.hanssen@nord.no
 • Barbro Fjellheim Holm
  Nord universitet
  Barbro.f.holm@nord.no
 • Marie Olea Løvset
  Nord universitet
  marie.o.lovset@nord.no
 • Janne Dahl Rønning
  Nord universitet
  janne.d.ronning@nord.no
 • Anne Ditlefsen
  Norges forskningsråd
  adi@rcn.no
 • Marit Møllhausen
  Norges forskningsråd
  Mmo@rcn.no
 • Karl Asmund Olsson
  NTNU
  karl.olsson@ntnu.no
 • Gunnar Hansen
  NTNU Komm.avd
  gunnar.k.hansen@ntnu.no
 • Randi Wenche Haugen
  NTNU Vitenskapsmuseet
  randi.haugen@ntnu.no
 • Bente Fjeldberg
  Patentstyret
  bfj@patentstyret.no
 • Berit Rødsand
  UiO
  berit.rodsand@admin.uio.no
 • Anna Valberg
  UiO: Realfag og teknologi
  a.h.valberg@mn.uio.no
 • Inger Elin Utsi
  UiT
  inger.e.utsi@uit.no
 • Stine Holand
  UiT Norges arktiske universitet
  stine.holand@uit.no
 • Camilla Martinsen
  UiT Norges arktiske universitet
  camilla.martinsen@uit.no
 • Gunn-Marit Eriksen
  Universitetet i Agder
  gunn-marit.eriksen@uia.no
 • Synnøve Vindheim Svardal
  Universitetet i Bergen
  synnove.svardal@uib.no
 • Jon Vollset
  Universitetet i Oslo
  jon.vollset@admin.uio.no
 • Solveig Arnesen
  Vitenparken
  Solveig@vitenparken.no
 • Solveig Arnesen
  Vitenparken
  Solveig@vitenparken.no