Forsiden

 

Det er utlyst en ny søknadsrunde i PETROMAKS 2 med søknadsfrist 10. oktober 2018. Denne gangen lyser PETROMAKS 2 ut 80 -100 mill. kroner totalt over 4 år til nye Innovasjonsprosjekter i næringslivet med oppstart 2019.

Mer om utlysningen her: https://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/PETROMAKS2/1254034934945&WT.mc_id=prgfor-utl-PETROMAKS2

Som ved tidligere søknadsrunder skal søknader om Innovasjonsprosjekt i næringslivet vurderes av fagpaneler. Panelbehandlingen skal foregå 19. november. En paneldag starter normalt kl 09 og avsluttes kl 17.

Ved årets søknadsbehandling vil ekspertene få elektronisk tilgang til søknader og skal sende inn sin individuelle vurdering i forkant av panelmøtet. Under selve konsensusmøtet utarbeider panelet sin samlede vurdering av søknaden.

 

Vi viser til tidligere kommunikasjon med Kimberly Mayes, og takker for at du har sagt deg villig til å være fagekspert i PETROMAKS 2 i denne søknadsrunden.

 

Vi håper at du kan fylle ut skjemaet slik at vi kan planlegge panelprosessen.

 

Vi ser frem til å høre fra deg, og vil komme tilbake med nærmere informasjon i god tid før paneldagen.

 

Vennligs hilsen 

Tarjei Nødtvedtr Malme

Programkoordinator PETROMAKS 2

Mer informasjon om honorar finner du på de andre fanene. 

 

Svarskjema

 

 

 

Informasjon

Sted
Norges forskningsråd, Drammensveien 288
Tid
Mandag 19. november 2018 kl. 09.00 - 17.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Informasjon om honorar

Honorering for deltakelse i søknadsbehandling

Det utbetales honorar på 450 kr/t for forberedelse og vurdering av søknad. Dette beregnes slik:

  • For å sette deg inn i regler og kriterier for vurdering honoreres 30 min
  • For søknadslesing og vurdering hjemme før panel honoreres 1 time pr. søknad
  • For paneldeltagelse på Lysaker honoreres 4 timer, ved to til fire søknader
  • For paneldeltagelse på Lysaker honoreres 7 timer, ved flere enn 4 søknader
Vi gjør oppmerksom på at det er egne regler  for eksperter som kun vurderer en søknad.