Forsiden

Informasjon

Sted
Norges forskningsråd, Drammensveien 288

 

Det er utlyst en ny søknadsrunde i xx med søknadsfrist 10. oktober 2018. Denne gangen lyser xx ut inntil xx mill. kroner totalt over xx år til nye Innovasjonsprosjekter i næringslivet med oppstart 2019. Mer om utlysningen her (lenke)

Som ved tidligere søknadsrunder skal søknader om Innovasjonsprosjekt i næringslivet vurderes av fagpaneler. Panelbehandlingen skal foregå på hverdagene i perioden xx.-xx. november. En paneldag starter normalt kl xxog avsluttes kl xx.

Ved årets søknadsbehandling vil ekspertene få elektronisk tilgang til søknader og skal sende inn sin individuelle vurdering i forkant av panelmøtet. Under selve konsensusmøtet utarbeider panelet sin samlede vurdering av søknaden.

 

Da dette er en tidlig-varsling, og skal hjelpe oss i planleggingen av panelene, vil vi sette pris på at du besvarer spørsmålene nedenfor så snart som mulig.

Vi ser frem til å høre fra deg, og vil komme tilbake med nærmere informasjon i så god tid som mulig før paneldagene.

 

Vennligs hilsen 

xx

Programkoordinator xx

Mer informasjon om honorar og bestilling av reise finner du på de andre fanene. 

 

Svarskjema

 

Informasjon

Sted
Norges forskningsråd, Drammensveien 288
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Informasjon om honorar

Honorering for deltakelse i søknadsbehandling

Det utbetales honorar på 450 kr/t for forberedelse og vurdering av søknad. Dette beregnes slik:

  • For å sette deg inn i regler og kriterier for vurdering honoreres 30 min
  • For søknadslesing og vurdering hjemme før panel honoreres 1 time pr. søknad
  • For paneldeltagelse på Lysaker honoreres 4 timer, ved to til fire søknader
  • For paneldeltagelse på Lysaker honoreres 7 timer, ved flere enn 4 søknader
Vi gjør oppmerksom på at det er egne regler  for eksperter som kun vurderer en søknad.