Invitasjon av eksperter til BIONÆR 2018 IPN panel

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.