TEKNOLOGIOPTIMIST - HVOR FORT GÅR DET EGENTLIG?

Vi er teknologioptimister og drømmer om at teknologi kan løse samfunnsutfordringene. Men hvor fort går egentlig utviklingen?

Forskningsrådet inviterer til Energiforskningskonferansen - årets viktigste konferanse om forskning på miljøvennlig energi for næringsliv, forskningsmiljø og forvaltningen. Kom og bli oppdatert på forskningsfronten innen miljøvennlig energi og utviklingen av lavutslippssamfunnet. Delta i diskusjonen om hvordan forskning og teknologiutvikling kan stake ut veien videre for et mer bærekraftig Norge.

På konferansen ser vi på hvor optimistiske vi kan være til  bærekraftig bioenergi, batteriteknologi og nye transportløsninger.

HVOR? Konferansen arrangeres på Radisson BLU Plaza i Oslo sentrum.

NÅR? Tirsdag 23. mai, 09:00 – 16:00

Konferansen streames live her: https://youtu.be/dJXS_wivOBM

 • 08:00-09:00

  REGISTRERING, KAFFE OG MINGLING

 • 09:00-10:40

  Status der ute – hvor fort tas fornybar energi i bruk?

  Hvilke drivere og barrierer styrer utviklingen i verden akkurat nå? Vi ser på situasjonen i Kina og Storbritannia. Muligheter og utfordringer må takles med verktøy fra økonomi, politikk og innovasjon. Hva kan vi lære av hverandre?

  • Fridtjof Unander, divisjonsdirektør, Norges forskningsråd
   Velkommen og setter agenda for dagen

  • Terje Søviknes, statsråd, Olje- og energidepartementet
   Forskning for ny kunnskap og nye løsninger på vei mot lavutslippssamfunnet
  • Chris Goodall, forretningsmann, forfatter og ekspert på nye energiteknologier
   UK perspective on the great energy transition

  • Kaare Sandholt, programkoordinator ved China National Renewable Energy Centre
   China perspective on the great energy transition 

  Samtale ledet av konferansier Ruth Astrid L. Sæter

 • 10:40-11:00

  KAFFE

 • 11:00-12:00

  Hva skjer i norsk energiforskning og hvor fort går utviklingen i Norge?

   

  Vi får en oppdatering innen noen sentrale teknologiområder fra forskningsmiljø, næringsliv og Forskningsrådet.

  • Erik Marstein, IFE, forsker, leder for FME Solar United
   Hvordan solceller endrer verden - og Norge.

  • Knut E. Gustavsen, CVP International Markets, eSmart Systems AS
   Hvordan forbrukeren og digitalisering vil revolusjonere utviklingen av energiforsyningen.

  • Aage Stangeland, programkoordinator CLIMIT
   Hvor får vi kommersiell CO2-fangst først i Norge?

  • Ane T. Brunvoll, programkoordinator ENERGIX
   ENERGIX utlyser 500 millioner kroner i år. Prosjektporteføljen er på totalt 2 milliarder kroner og viser spennende trender.

 • 12:00-13:00

  LUNSJ OG MINGLING

 • 13:00-14:10

  Transportteknologi og bærekraft

   

  Kan vi forvente de samme læringskurvene på andre teknologiområder som vi har hatt på for eksempel solenergi? Hvilke snublesteiner ligger foran oss om vi ikke følger med i timen, og hvilke muligheter kan vi gripe om vi posisjonerer oss riktig når det gjelder transportteknologi og bærekraft?

  • Dr. Helena Berg, batteriekspert og CEO Libergreen, tidl. Volvo
   Hva kan vi forvente av batteriutviklingen fremover?

  • Pernille Aga, prosjektleder for Fossilfri 2020, i Ruter AS
   Barrierer og drivere for utslippsfri transport

  • Prof. Anders H. Strømman, NTNU, forsker
   Bærekraftig biodrivstoff 

  Panelsamtale ledet av Sysla Grønn

 • 14:10-14:40

  KAFFE

 • 14:40-16:00

  PARALLELLSESJONER

  1. Tips til deg som jobber  i næringslivet – kom og lær hvordan du kan skrive en god søknad til ENERGIX

   Her får du vite litt om hvordan Forskningsrådet behandler søknadene og hva fagekspertene ser etter. Vi gir deg tips og advarer mot fallgruver, og går også gjennom verktøyet "Prosjektkanvas", som kan gjøre det enklere å utarbeide, formulere og kommunisere idéen til et innovasjonsprosjekt. Her møter du:

   • Mari Lyseid Authen, Forskningsrådet, Avdeling for energi
   • Rita Glenne, Glenne AS
   • Trine Steen, Forskningsrådet, Avdeling for næringslivsmobilisering
  2. Bærekraftig biodrivstoff fra norske ressurser

   Ressurstilgang for bærekraftig norsk bioenergi er utredet flere ganger de siste årene. FME Bio4Fuels er under etablering og samler de beste teknologimiljøene i Norge, inkludert det verdensledende bioraffinerikonsernet Borregaard. I tillegg til ressurstilgang og bærekraft, skal vi i på dette seminaret se litt nærmere på aktuelle teknologiruter og hvor fort utviklingen kan gå.

   • Ole Petter Løbben, forretningsutvikler i Treklyngen/Viken Skog
   • Duncan Akporiaye, senterleder for FME Bio4Fuels, SINTEF Materialer og kjemi
   • Gisle Johansen, FoU direktør i Borregaard
   • Håvard Wollan, adm. dir. i biogasselskapet Biokraft
   • Anders H. Strømman, professor i industriell økologi, NTNU
  3. Løsninger i fremtidens digitaliserte energisystem – PILOT-E

   Energisektoren står foran store investeringer samtidig som behovene er i rask endring. Vi ser en utvikling der effektbehov og kapasitetsbegrensninger blir premissgivende. Elektrifisering av transportsektoren og innfasing av distribuerte produksjonsløsninger er noen trekk. Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova planlegger derfor en PILOT-E-utlysning på løsninger i fremtidens digitaliserte energisystem. I parallellsesjonen blir det også mulig å komme med innspill til eventuelle justeringer av utlysningen. Du møter:

   • Trond Moengen, prosjektleder PILOT-E
   • Knut E. Gustavsen, CVP International Markets, eSmart Systems
   • Klaus Livik, Chief Strategist, Powel
  4. Ny programplan når ENERGIX revideres – kom og gi innspill!

   Det er fire år siden nåværende ENERGIX programplan ble utarbeidet. Mye har skjedd i energisektoren siden da, og noen av disse endringene må reflekteres i programplanen som nå er under revidering. Her får du vite mer om endringene som allerede er foreslått, du får vite hvordan representanter fra universitetssektoren, instituttene og næringslivet finner sine roller i programplanen og du kan komme med egne innspill.

   • Johan E. Hustad, direktør for NTNU Energi
   • Ragne Hildrum, leder for Corporate R&D, Statkraft
   • Martin Kirkengen, avdelingsleder Energisystemer, IFE
  5. Nullutslipp landtransport - PILOT-E

   Forskningsrådet, Innovasjon Norge og ENOVA planlegger i år en PILOT-E-utlysning på temaet nullutslipp landtransport. Hvis du har en idé til hvordan tungtransport, varedistribusjon, kollektivtransport eller anleggsvirksomhet kan bli utslippsfri, er dette parallellsesjonen for deg. Det blir også mulig å komme med innspill til utlysningen. Du møter:

   • Tor Mühlbradt, PILOT-E-ansvarlig i Innovasjon Norge
   • Marius Råstad, logistikksjef i Asko Norge
   • Karoline Bjørklund, NHO Logistikk og Transport
   • Svend Bjørkgård, innovasjonsleder, Kongsberg Automotive