Den nye ulikheten. Forskningsrådets konferanse om sosial ulikhet

Informasjon

Tid
Torsdag 26. september 2019 kl. 08.30 - 14.00
Påmeldingsfrist
Torsdag 26. september 2019 kl. 08.00

Den norske velferdsmodellen har vært en suksess og har bidratt til at det er ikke er store sosiale forskjeller mellom folk. Men vil samfunnet vårt også i fremtiden klare å inkludere alle i arbeid og sosialt liv? Eller vil vi oppleve større skiller og ulikhet i befolkningen?

Global utvikling og omstillinger rammer utsatte grupper. En del faller utenfor for tidlig, en del kommer aldri inn. Hvilken betydning har helse, utdanning og velferdsordninger - og kan forskningen si oss noe om hva vi har i vente? Kan forskningen bidra til å styrke sikkerhetsnettet for fremtiden?

Forskningsrådets konferanse om sosial ulikhet, "Den nye ulikheten", er en møteplass for forskning- og kunnskapsutveksling mellom forskere, beslutningstakere, de som arbeider med mennesker som har det vanskelig, og for dem som er interesserte i samfunnsutviklingen.

Velkommen til Sentralen 26.september

Den nye ulikheten. Forskningsrådets konferanse om sosial ulikhet

Deltakeravgiften er på 500 kroner og inkluderer lunsj. Studenter har gratis adgang mot fremvisning av gyldig student-ID.

Kontakt Siri H. Hollekim Haaland (shh@forskningsradet.no) for studentpåmelding og andre spørsmål. 

Informasjon

Tid
Torsdag 26. september 2019 kl. 08.30 - 14.00
Påmeldingsfrist
Torsdag 26. september 2019 kl. 08.00
Pris
500,00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Den nye ulikheten. Forskningsrådets konferanse om sosial ulikhet

Forskningsrådets konferanse om sosial ulikhet, "Den nye ulikheten", er en møteplass for kunnskapsutveksling mellom beslutningstakere, de som arbeider med mennesker som har det vanskelig, og for dem som er interesserte i samfunnsutviklingen. Det foreløpige programmet er som følger:

 • 08:30-09:00

  Registrering og kaffe

 • 09:00

  Velkommen

  Konferansen åpnes av områdedirektør Jesper Simonsen (Forskningsrådet) og konferansier Ruth Astrid Sæter.

 • 09:15

  Norge i den internasjonale ulikheten

  The International Inequality Crisis

  Kalle Moene, Universitetet i Oslo

  The international inequality debate and the pattern in Norway

  Marianne Nordli Hansen, Universitetet i Oslo

  Building Authentic Evidence-Based Policy

  David Grusky, Stanford University


  Samtale mellom Moene, Nordli Hansen og Grusky.

  ________

  Karl Ove  Moene er en norsk økonom og professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.  Hans viktigste arbeidsfelt har vært fordelingsspørsmål og sammenlikning av økonomiske institusjoner, særlig i arbeidsmarkedet.

  Marianne Nordli Hansen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Hun forsker på sosial lagdeling, klasse, ulikhet, og eliter

  David B. Grusky er Professor i sosiologi ved Stanford University. Han leder universitetets senter for fattigdom og ulikhet («Center on Poverty & Inequality») og «The California Welfare Laboratory». Han er medredaktør av Pathways Magazine og bokserien Social Inetquality Series.

 • 10:40

  Pause

 • 11:05

  Velg ditt opphav med omhu

  Tittel kommer

  Jørgen Heibø Modalsli, OsloMet og Statistisk sentralbyrå

  Barnefattigdom i den nordiske modellen

  Tone Fløtten, Fafo

  Barnehage mot fattigdom

  Kjetil Bjorvatn, FAIR / Norges handelshøyskole      


  Samtale mellom Fløtten, Heibø Modalsli, Bjorvatn og Linda Noor (Minotenk) .    

   

  ___________

  Jørgen Modalsli er samfunnsøkonom med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Han har siden 2011 vært ansatt i Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå, der han blant annet har forsket på utviklingen i inntektsforskjeller og sosial mobilitet i Norge fra 1800-tallet fram til i dag. Fra august 2019 er han instituttleder for Handelshøyskolen ved OsloMet.

   

  Tone Fløtten har jobbet med velferdsforskning i en årrekke, og hun har særlig konsentrert seg om forskning på fattigdom og ulikhet, den nordiske modellen og komparativ sosialpolitikk.

   

  Kjetil Bjorvatn er professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole og leder av FAIR Insight Team, som er en del av FAIR, senter for fremragende forskning ved NHH. Han leder også Norglobal-prosjektet “Childcare for childhood and business development” som studerer på effekten av å tilby gratis barnehage til småbarnsfamilier i Uganda.

   

  Paneldeltaker

  Linda Noor er sosialantropolog og daglig leder i Minotenk - Minoritetspolitisk tenketank                                           

 • 12:15

  Lunsj

 • 13:00

  Blir det god helse og utdanning til alle?

  Helseulikheter i verden og i Norge

  Terje Andreas Eikemo, CHAIN - NTNU 

  Utenforskap og helseforskjeller

  Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet


  Samtale mellom Eikemo, Stoltenberg, Hannah Gitmark (Tankesmien Agenda) og Kristin Clemet (Civita).

  ___________

  Terje Andreas Eikemo er professor i sosiologi ved NTNU hvor han leder forskningssenteret CHAIN (Centre for Global Health Inequalities Research) som forsker på helseulikheter i verden, grunnene til at de oppstår og hvordan man best kan bedre helsen for alle sosiale grupper.

  CHAIN, som nylig fikk miljøstøtte fra Forskningsrådets program for bedre helse og livskvalitet (BEDREHELSE), leder et globalt sosioøkonomisk nettverk som evaluerer helsebetydningen av utdannelse og andre sosiale determinanter i samarbeid med blant andre Global Burden of Disease studien, Verdens Helseorganisasjon, UNICEF og Folkehelseinstituttet.

  Eikemo er sjefsredaktør for Scandinavian Journal of Public Health som eies av de nordiske folkehelseforeningene.

  ___________

  Camilla Stoltenberg ble direktør i Folkehelseinstituttet i 2012 og er i tillegg professor II ved Universitetet i Bergen. Hun er lege og forsker med doktorgrad i epidemiologi og har hatt ulike stillinger som leder i Folkehelseinstituttet siden 2001, blant annet med ansvar for utvikling av nasjonale helseregistre, biobanker, Den norske mor, far og barnundersøkelsen (MoBa) og andre helseundersøkelser. I 2001 var hun en av initiativtakerne til å etablere psykisk helse i Folkehelseinstituttet. Siden 2000 har hun arbeidet med forskning om utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser, spesielt hos barn. Hun har flere verv, blant annet som leder av HelseOmsorg21-rådet (2016-2019), medlem av Nasjonalt e-helsestyre, medlem av rådgivningsgrupper for det internasjonale sykdomsbyrdeprosjektet og EAT, og styret i den internasjonale organisasjonen av folkehelseinstitutter. Stoltenberg ledet et ekspertutvalg om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner som leverte en NOU I februar 2019. Hun er fast skribent i Morgenbladet.

   

  Paneldeltakere

  Hannah Gitmark har studert statsvitenskap og jobbet flere år som journalist. I dag er hun fagrådgiver i tankesmien Agenda og ansvarlig for arbeidsliv og økonomi. Gitmark jobber med en bred rekke temaer, men er spesielt opptatt av spørsmål rundt økonomisk ulikhet.

  Kristin Clemet er daglig leder i Civita. Hun var utdannings- og forskningsminister i perioden 2001 – 2005 og viseadministrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon fra 1998 til 2001. Hun har tidligere vært arbeids- og administrasjonsminister (1989 -1990) og stortingsrepresentant for Høyre (1989-1993). Hun har også vært redaktør i Tidens Tegn, politisk rådgiver i Industridepartementet (1981-83), gruppesekretær i Stortinget, byrådssekretær i Oslo kommune og politisk rådgiver ved Statsministerens kontor (1985-86). Kristin er utdannet siviløkonom fra NHH.

   

   

 • 14:00-14:10

  Avslutning

Spørsmål om konferansen ?

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}