Innspillsmøte: Forslag til modell for framtidige investeringer og finansiering av datainfrastrukturer

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.