Informasjon

Sted
Drammensveien 288, Lysaker
Tid
Fra torsdag 12. april 2018 09.30
Til torsdag 12. april 2018 15.00
Påmeldingsfrist
Mandag 9. april 2018 23.15

Forskningsrådet med nok en bioøkonomiutlysning - kom på infomøte 12. april

Sett av torsdag 12. april dersom du er interessert i årets bioøkonomiutlysning – en felles utlysning mellom programmene BIONÆR, HAVBRUK, MARINFORSK, BIOTEK2021, ENERGIX og SAMKUL.

Målet med møtet er å gi søkere informasjon og muligheter til å utvide nettverket med en-til-en-møter med potensielle samarbeidspartnere og Forskningsrådets rådgivere (se egen fane om b2match).

På møtet får du informasjon om utlysninger, føringer, skisse-/søknadsbehandling og annet som er nyttig å vite i skisse-/søknadsarbeidet.

Én utlysning for å fremme bioøkonomien

Utlysningen vil i år bestå av to pengepotter på til sammen om lag 100 mill. kroner.

Den ene potten (tentativt 60 mill. kroner) er fellesutlysningen mellom BIONÆR, HAVBRUK, MARINFORSK, BIOTEK2021, ENERGIX og SAMKUL. Her vil vi prioritere søknader som krysser tradisjonelle verdikjeder og programområder.

Den andre potten (tentativt 40 mill. kroner) er avsatt til prosjekter innenfor BIONÆRs ansvarsområder/LMDs budsjettformål. Innenfor denne forsterkningspotten fra BIONÆR vil vi prioritere søknader som kompletterer programmets portefølje.

Det er fordelaktig å stille med utkast til en prosjektidé, som da kan justeres ut fra informasjonen som gis. Det blir selvsagt også mulighet til å stille spørsmål. I etterkant av møtet er det dessuten satt av tid til en-til-en-møter, med andre søkere og med Forskningsrådets saksbehandlere.

Nærmere informasjon om andre utlysninger – inkludert innovasjonsprosjekter – blir gitt i møtet.

Legg et godt grunnlag for å nå opp

Det vil bli kjørt skisseprosess. Skissefrist blir 3. mai. Skisser med et innhold som i stor grad er dekket i løpende prosjekter, vil kunne få tilbakemelding om at fullstendig søknad ikke anbefales.

Utlysningsteksten vil bli publisert før møtet. Les den nøye, slik at du får tatt opp alt som måtte være uklart!

Møtet blir strømmet 

Informasjonsdelen av møtet vil bli strømmet. Du kan følge med på Forskningsradet.no/Arrangementer/Videosendinger, eller ved klikke her.
Husk å meld deg på selv om du kun skal følge strømmingen. 

Påmeldingsfrist: mandag 9. april

Klikk her for påmelding

Påmeldingsskjema

Etter fjorårets suksess legger vi også i år til rette for nettverking ved hjelp av verktøyet b2match

Alle påmeldte vil få tilsendt en lenke for å registrere sin profil på b2match. b2match tillatter deg å booke en-til-en-møte med potensielle samarbeidspartnere og Forskningsåderts rådgivere. Andre deltakere på møtet vil også kunne forespørre deg om ett møte.

Registrer din profil med det samme! 

 

 

Informasjon

Sted
Drammensveien 288, Lysaker
Tid
Fra torsdag 12. april 2018 09.30
Til torsdag 12. april 2018 15.00
Påmeldingsfrist
Mandag 9. april 2018 23.15
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Program

 

Kl 09:30 Registrering og kaffe

Kl 10:00  Velkommen

              Informasjonsdel. Denne delen vil bli strømmet og du kan følge den her.

              Benstrekk

Kl 11:30  Enkel lunsj

Kl 12:00  Nettverksdel. Ved bruk av verktøyet b2match -les mer her

Kl 15:00  Avslutning

Møtet blir strømmet 

Informasjonsdelen av møtet blir strømmet. Du kan følge med på www.Forskningsradet.no/Arrangementer/Videosendinger, eller ved klikke her.

Har du kun anledning til å følge møtet via strømmingen? Husk å registrer deg slik at du kan sende inn spørsmål direkte til møteleder via Slido.com

Du vil få tilsendt  #event code samme morgen før møtet begynner.

 

 

Kontakt

Har du spørsmål om informasjonsmøtet eller b2match, ta kontakt ved å fylle ut feltene under.
Eller send en epost til Linda K. Markussen, lkm@rcn.no

 

 

 

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

Nettverksdel - b2match

Etter fjorårets suksess legger vi også i år til rette for nettverking ved hjelp av verktøyet b2match. 

Alle påmeldte vil fortløpende få tilsendt egen lenke til å melde seg på nettverksdelen i forbindelse med informasjonsmøtet om Bioøkonomi utlysningen.

b2match tillatter deg å booke en-til-en-møte med potensielle samarbeidspartnere og Forskningsåderts rådgivere. Andre deltakere på møtet kan også forespørre deg om ett møte.

Registrer din profil så snart som mulig!