Bioøkonomiutlysning 2019, informasjons- og nettverksmøte

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.