Forsiden

Aktørene i Trøndelag er opptatt av forskning og innovasjon for å skape unike og lønnsomme produkter og tjenester, viser nye tall fra Forskningsrådet. For Trøndelag har bruken av SkatteFUNN vokst med 91 prosent for Nord-Trøndelag og 86 prosent for Sør-Trøndelag i 2017, sammenlignet med tall fra 2014. Det er også stor og økende interesse for forskningsstøttet innovasjon både i næringslivet og i offentlig sektor.

Er du klar over hvilke muligheter forskning og innovasjon kan åpne for din virksomhet, enten som internt utviklingsarbeid eller i samarbeid med forskningsinstitusjoner, andre bedrifter eller kompetansemiljøer?

Forskningsrådet inviterer til Åpen dag i Trondheim, i samarbeid med Innovasjon Norge, Trøndelag fylkeskommune og SIVA. Denne dagen vil du få en smakebit på aktuelle virkemidler for bedrifter og offentlige aktører som ønsker å bruke forskning og innovasjon strategisk for å øke sin konkurransekraft i markedet, og skape gode tjenester for innbyggerne. Du vil også få muligheten til å høre andres praktiske erfaringer, og til samtaler med rådgivere fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge, fylkeskommunen, SIVA og de andre deltakerne.

Arrangementet er gratis, og påmeldingen er åpen så lenge det er ledige plasser.

Velkommen!

Påmeldingsskjema

Informasjon

Tid
Onsdag 13. juni 2018 kl. 10.00 - 16.00
Påmeldingsfrist
Tirsdag 12. juni 2018 kl. 11.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Program

 

Kl 10.00 
Velkommen ved Sven Samuelsen, regionansvarlig Forskningsrådet Trøndelag  

Kl 10.10 
Forskningsrådets virkemidler for å fremme innovasjon i næringslivet og i offentlig sektor 
 •  Hvordan kan Forskningsrådet bidra til risikoavlastning i innovasjonsprosjekter i næringslivet? v/ Sven Samuelsen, Forskningsrådet
Offentlig-privat samarbeid og forskningsstøttet innovasjon i offentlig sektor  
 • Hva er et godt prosjekt? v/ Kristen Ulstein, Forskningsrådet.
  Innføring i Prosjektkanvas-logikken, hvilke typer forskning som kan støttes, og hvilke kriterier som er viktige for å få finansiering. 
Kl 11.30 
Muligheter i Horisont 2020 v/ Idun Lyngstad, nasjonalt kontaktpunkt (NCP) for EU-programmet Horisont2020, Forskningsrådet
Eksempel på norsk prosjekt med støtte fra Horisont2020.

Kl 12.00-13.00 Lunsj 
Bruk anledningen til å snakke med deltakerne og rådgivere fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge, fylkeskommunen og SIVA.

Kl 13.00 – 15.00 
Parallelle sesjoner for næringslivet og for offentlig sektor: Prosjekteksempler og aktuelle utlysninger/programmer tilpasset ulike aktører. Se detaljer for hver sesjon under.

Kl 15.00 Lynmøter
Bruk anledningen til å ha individuelle møter med mulige partnere og innlederne i programmet.

Kl 16.00 Slutt. Vel hjem
 


Parallellsesjon 1 FOR OFFENTLIG SEKTOR
(men åpen for alle)
Relevante virkemidler for forskningsstøtte til innovasjon i offentlig sektor

13.00 
Prosjekteksempler til inspirasjon og læring 
 • Universitetskommune 3.0 – Hva får kommunen igjen for å bli et åpent laboratorium? v/Kristian Mjøen, Trondheim kommune.
 • Simulatortrening i kjøreopplæringen v/Gunnhild Birgitte Sæthren, NORD Universitet, Stjørdal
Støttemuligheter i generiske og handlingsrettede program i Forskningsrådet v/Tone Merete Holtan, Forskningsrådet

Regionalt forskningsfond Midt-Norge v/Kari Merete Andersen

Innovative anskaffelser (inkl. LUP) v/Idun Lyngstad     

14.15 Pause og kaffe

14.30 
Erfaringer med innovasjonsprosjekt i offentlig sektor
 • Fra tjenestedesignprosjekt til integrert, hjemmebasert omsorg v/Klara Borgen, Trondheim kommune
 • Bruk av grønne tak for reduksjon av overvannsavrenning i kaldt klima v/Birgitte Gisvold Johannessen, ph.d.-kandidat Trondheim kommune
 

Parallellsesjon 2 FOR NÆRINGSLIVET (men åpen for alle)
Relevante virkemidler og bedriftserfaringer. Verdien av internt fokus på forskning og innovasjon for næringslivet

13.00 
Bedriftserfaringer med forskning og innovasjon: 
 • Orkel AS v/ Gjermund Kambestad
Utvalgte programmer fra Innovasjon Norge og SIVA, Innovasjon Norge og SIVA

Regionalt forskningsfond Midt-Norge og Distriktsforsk, Trøndelag fylkeskommunes nye regionale satsing, v/Kari Merete Andersen og Linda Bye, Trøndelag Fylkeskommune

Presentasjon av SkatteFUNN, skattefradragsordningen for forskning og utvikling v/Oddvar Grim, Forskningsrådet

14.15 Pause og kaffe

14.30 
Bedriftserfaringer med forskning og innovasjon
 • Securo AS v/ Ruth Astrid Strøm
 • Stensaas reinsdyrslakteri AS v/ Johanne Stensaas

Kontakt

Kontakperson for arrangementet er Sven Samuelsen, Forskningsrådets regionansvarlige i Trøndelag.

Mobil: +47 93058750

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}