Forsiden

Bedriftene i Troms forsker mer enn før, viser nye tall fra Forskningsrådet. For Troms har bruken av SkatteFUNN vokst med 64 prosent for 2017, sammenlignet med tall fra 2014. I overkant av 40 prosent av bedriftene i Troms som søkte Forskningsrådet om støtte til konkurransearenaen innovasjonsprosjekt i næringslivet i 2017 fikk støtte.

Kom og bli oppdatert på mulighetene for forskningsfinansiering for din bedrift i 2018, enten du planlegger internt utviklingsarbeid eller samarbeid med andre bedrifter eller kompetansemiljøer!

Forskningsrådet inviterer til Åpen dag i Tromsø, i samarbeid med Regionale forskningsfond, Troms fylkeskommune og Innovasjon Norge Arktis.

Denne dagen vil du få en smakebit på aktuelle virkemidler for bedrifter som ønsker å bruke forskning og innovasjon strategisk for å øke sin konkurransekraft i markedet. Du vil også få muligheten til å høre andres praktiske erfaringer, og til samtaler med rådgivere fra Forskningsrådet (inkludert SkatteFUNN), Regionale forskningsfond, Troms fylkeskommune og Innovasjon Norge Arktis.

Arrangementet er gratis, og påmeldingen er åpen så lenge det er ledige plasser.

Velkommen!

Påmeldingsskjema

Informasjon

Sted
Linken, SIVA Innovasjonssenter, Sykehusveien 23, Tromsø
Tid
Torsdag 24. mai 2018 kl. 10.30 - 15.30
Påmeldingsfrist
Torsdag 24. mai 2018 kl. 10.30

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Program

10.30         
 
 Velkommen ved Forskningsrådet 
 Hvorfor forsker bedrifter og hvordan finansieres prosjektene?
 SkatteFUNN, Forskningsrådet, Nærings-pH. D, Forskningsrådet
 Bedrift deler sine erfaringer
 
11.40

 Enkel lunsj

12.30
 
 Innovasjonskontrakt, Innovasjon Norge Arktis
 Kompetansemegling og Forprosjekter, Regionale forskningsfond Nord Norge
 Skisse og søknad til Innovasjonsprosjekter i næringslivet
 Erfaringer fra Forprosjekter og Innovasjonsprosjekt i næringslivet    
                                                     
 13.45

 Kaffepause

14.00

 Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA), Forskningsrådet
 HAVBRUK2, MAROFF og MARINFORSK, Forskningsrådet

15.30 

 Slutt. Vel hjem. 

Kontakt

Kontaktperson er Elisabeth Blix Bakkelund, Forskningsrådets regionansvarlig i Troms. 

Mobil: +47 970 47 163

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}