Forsiden

Er du klar over hvilke muligheter forskning og innovasjon kan åpne for din bedrift, enten som internt utviklingsarbeid eller i samarbeid med forskningsinstitusjoner, andre bedrifter eller kompetansemiljøer?

Bedriftene på Vestlandet er opptatt av forskning og innovasjon for å skape unike og lønnsomme produkter og tjenester, viser nye tall fra Forskningsrådet. For Hordaland har bruken av SkatteFUNN vokst med 100 prosent for 2017, sammenlignet med tall fra 2014. Det er også stor og økende interesse for forskningsstøttet innovasjon både i næringslivet og i offentlig sektor.

Forskningsrådet inviterer til Åpen dag i Bergen 5. juni, fra 09:30 til 15:00. Denne dagen vil du få en smakebit på aktuelle virkemidler for bedrifter som ønsker å bruke forskning og innovasjon strategisk for å øke sin konkurransekraft i markedet. Du vil også få muligheten til å høre andres praktiske erfaringer, og til samtaler med rådgivere fra aktører som er en del av arrangementet.

Kjartan Sandnes, Chief Scientific Officer hos Biomega vil fortelle om hvorfor forskning er viktig for Biomega - "Fra første SkatteFUNN til et ledende kunnskapsbasert bioraffineri".

Ingvild Dimmen og Magne Sverre Angelshaug fra Sbanken vil dele sine erfaringer med deg fra sitt nærings-ph.d prosjekt "Digital service innovation through open innovation strategies".


Arrangementet er gratis, og påmeldingen er åpen så lenge det er ledige plasser.

Kaffen står klar fra 09.30. Velkommen!

Påmeldingsskjema

Informasjon

Sted
VilVite, Auditoriet, Thormøhlens gate 51, Bergen
Tid
Tirsdag 5. juni 2018 kl. 10.00 - 15.00
Påmeldingsfrist
Mandag 4. juni 2018 kl. 12.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Program

 
09.30   Registrering og kaffe på mesaninen

10.00  Inspirasjon og informasjon (Auditoriet)

10.00   Velkommen

              Rigmor Fardal, Forskningsrådet Hordaland

10.10   Hvorfor forskning er viktig for Biomega

           - fra første SkatteFUNN til et ledende kunnskapsbasert bioraffineri

              Kjartan Sandnes, Chief Scientific Officer, Biomega

10.30   Innovasjonsprosjekt for næringslivet (IPN) - Hva er et IPN - Hvordan vurderes IPN

             Smakebiter fra noen programmer:

             BIA, Brukerstyrt innovasjonsarena - Program for FoU ut fra bedriftens egne strategier

             PETROMAKS - Stort program for petroleumsforskning

             DEMO 2000 - Pilotering av ny teknologi til bruk på norsk sokkel

             MAROFF - Program for FoU som bidrar til økt verdiskaping for den maritime næringen

                Paul Torkil Fjuk og Anders J. Steensen, Forskningsrådet

11.10   Muligheter innen havområdet - finansieringsmuligheter og prosjekteksempler

              Svein Hallbjørn Steien, Forskningsrådet

11.20   Mulighetene i Horisont 2020 for næringslivet

              Ingvild Kjørrefjord, Innovasjon Norge

11.30  Lunsj og nettverksbygging (Mesaninen)

12.15   Har du en innovativ prosjektide innen digitalisering og IKT? Mulighet for prosjektstøtte! 

           - Litt om digitalisering, tips og hints i forbindelse med en eventuell søknad, og noen eksempler på prosjekter som har fått støtte

              Paul Torkil Fjuk, Forskningsrådet

12.30   Nærings Ph.d. - Doktorgrad i bedriften; mulighet for et mindre FoU-prosjekt

              Siri H. Hollekim Haaland, Forskningsrådet

12.40   Digital service innovation through open innovation strategies (Nærings-ph.d.-prosjekt)

              Ingvild Dimmen og Magne Sverre Angelshaug, Sbanken

13.10   SkatteFUNN - for hvem - hvordan skrive en god søknad

              Svein Hallbjørn Steien, Forskningsrådet

13.30   Regionalt forskingsfond Vestlandet - utlysninger for næringslivet i regionen

              Jone Engelsvold, RFF Vestlandet

13.45   Fra ide til forskningsprosjekt - Hvordan finne best egnet FoU-kompetanse -og få hjelp til å identifisere og definere FoU-utfordring - Verktøyet Prosjektkanvas

              Kompetansemeglere fra MobiFORSK/Hordaland fylkeskommune

14.15  Temasamtaler - På mitt bord snakker vi om . . .  (Møterom A, B, C, D)

              Ønsker du nærmere samtale med rådgiverne fra dagen? Rådgiverne fordeler seg på møterom og det legges opp til nærmere diskusjon og mulighet for spørsmål rundt program og temaområder fra dagen.  

15.00  Vel hjem

Kontakt

Kontaktperson er Rigmor Fardal, Forskningsrådets regionansvarlig i Hordaland. 

Mobil: +47 95282214

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}