Forsiden

Bedriftene i Finnmark er opptatt av forskning og innovasjon for å skape unike og lønnsomme produkter og tjenester, viser nye tall fra Forskningsrådet. For Finnmark har bruken av SkatteFUNN vokst med 29 prosent i 2017, sammenlignet med tall fra 2014.

Er du klar over hvilke muligheter forskning og innovasjon kan åpne for din bedrift, enten som internt utviklingsarbeid eller i samarbeid med andre bedrifter eller kompetansemiljøer?

Forskningsrådet inviterer til Åpen dag for næringslivet i Alta, i samarbeid med Innovasjon Norge Arktis, Finnmark fylkeskommune og det regionale forskningsfondet for Nord-Norge. Denne dagen vil du få en smakebit på aktuelle virkemidler for bedrifter som ønsker å bruke forskning og innovasjon strategisk for å øke sin konkurransekraft i markedet. Du vil også få muligheten til å høre bedrifters praktiske erfaringer, og til samtaler med rådgivere fra virkemiddelapparatet.
 
Arrangementet er gratis.
 
Velkommen!

Påmeldingsskjema

Informasjon

Sted
Kunnskapsparken Alta, møterom "Mesaninen", Markveien 38, Alta
Tid
Onsdag 6. juni 2018 kl. 10.00 - 15.00
Påmeldingsfrist
Onsdag 6. juni 2018 kl. 00.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Program

 10.00                

 Velkommen v/Jan S. Dølør, Forskningsrådet

 10.10

 SkatteFUNN – en mulighet for utviklingsorienterte bedrifter v/Anders Anker-Rasch, Forskningsrådet

 10.30

 Bedriftseksempel:
Prosjektet "Automatiske veiesystemer" v/markedssjef og medeier Børge Lunga Pedersen, K2 Solutions AS

 10.45  
 Andre tilbud fra Forskningsrådet v/Anders Anker-Rasch, Trygve Utheim Riis og Jan S. Dølør, Forskningsrådet
  • Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) for ulike næringer
  • EnergiX
  • Nærings-ph.d.
  • Øvrige næringsrettede virkemidler
    Hvordan finne aktuell informasjon?
 11.30

 Lunsj

 12.00

 Innovasjon Norges tilbud, med særlig vekt på innovasjonskontrakter v/Merete Susan Andersen, Innovasjon Norge Arktis

 12.20

 Regionale virkemidler for forskningsbasert innovasjon 
Det regionale forskningsfondet for Nord-Norge v/Mikal Lanes, Finnmark fylkeskommune
FORREGION Finnmark v/Vidar Andreassen, FORREGION Finnmark

 13.00

 Kaffepause

13.20

Internasjonal finansiering
Horisont 2020, Interreg Nord og Kolarctic v/Matthias Kock, Finnmark fylkeskommune

13.40

Verktøy for utvikling av prosjekter v/Jan S. Dølør, Forskningsrådet

14.00

Møt en rådgiver
Mulighet for samtaler med rådgiverne som har holdt innlegg.

15.00

 Slutt. Vel hjem.

  

 
 

Kontakt

Kontaktperson er Jan S. Dølør, Forskningsrådets regionansvarlig i Finnmark. 

Mobil: +47 911 72 725

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}