Forsiden

Forskningsrådet inviterer til Åpen dag i Ålesund, Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK), i samarbeid med Innovasjon Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune/Regionalt forskningsfond. 

Bedriftene i Møre og Romsdal er opptatt av forskning og innovasjon for å skape unike og lønnsomme produkter og tjenester, viser nye tall fra Forskningsrådet. For Møre og Romsdal har bruken av SkatteFUNN vokst med 86 prosent for 2017, sammenlignet med tall fra 2014, og bruken av de øvrige virkemidlene i Forskningsrådet er også i sterk vekst. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser også at næringslivets kostnader til FoU i Møre og Romsdal økte med 46% fra 2014 til 2016, og at havnæringene, marin og maritim sektor, i Møre og Romsdal ligger på topp på landsbasis når det gjelder kostnader til FoU.

Er du klar over hvilke muligheter forskning og innovasjon kan åpne for din bedrift, enten som internt utviklingsarbeid eller i samarbeid med andre bedrifter eller kompetansemiljøer?

Denne dagen vil du få muligheten til å høre bedrifters praktiske erfaringer med å bruke forskning og innovasjon strategisk for å øke sin konkurransekraft, og få smakebiter på aktuelle virkemidler for bedrifter som ønsker å satse mer på forskning og innovasjon. Det vil bli muligheter til samtaler med rådgivere i Forskningsrådet, Innovasjon Norge og fylkeskommunen/Regionalt forskningsfond.

Arrangementet er gratis.
 
Velkommen!
 

 

Påmeldingsskjema

Informasjon

Sted
Ålesund, Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK), Borgundveien 340
Tid
Tirsdag 5. juni 2018 kl. 10.00 - 16.00
Påmeldingsfrist
Tirsdag 5. juni 2018 kl. 10.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Program

 Kl. 09.30  

Registrering/kaffe 

 Kl. 10.00

 Velkommen og innledning v/Arthur Almestad, Forskningsrådet

 Kl. 10.25

Forskning og innovasjon i praksis

  • Optimar AS v/ Peder Stette
  • Luminell AS v/ David Fink
  • Erfaringer fra samarbeid med bedrifter v/Agnes Gundersen, Møreforsking
 Kl. 11.30- 12.15     

 Lunsj

 Kl. 12.15

Virkemidler rettet mot bredden i næringslivet

  • Forskningsrådet - Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN), SkatteFUNN og Nærings ph.d. v/Eirik Normann, Forskningsrådet
  • Innovasjon Norge v/ Odd Reidar Kvalsund
  • Crash-kurs i Horisont 2020 v/Stefan Gundersen, Forskningsrådet
  • Regionalt forskningsfond og mobiliseringsprosjektet v/ Øyvind Herse, Fylkeskommunen
 Kl. 13.45

 Beinstrekk

Kl. 14.00

Virkemidler rettet spesifikt mot havnæringene

  • Forskningsrådets programmer rettet mot hav v/ Arthur Almestad
  • MAROFF-Forskning og innovasjon i maritim sektor v/ Sigurd Falch, Forskningsrådet
  • Pilot-E og Havpilot v/ Trond Moengen, programleder
Kl. 15.15

Virkemiddelkafe - Åpen dialog rundt kafebord

Kl. 16.00 Slutt. Vel hjem

 

 

 
 

Kontakt

Kontaktperson er Arthur Almestad, Forskningsrådets regionansvarlig i Møre og Romsdal. 

Mobil: +47 918 34 137

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}