Mobilisering til forskning og innovasjon i havnæringene

Informasjon

Tid
Onsdag 29. mai 2019 kl. 09.30 - 16.00
Påmeldingsfrist
Fredag 24. mai 2019 kl. 17.00

 

Norge er en havnasjon. En stor del av nasjonens verdiskaping har sin rot i ressurser i havet og en styrket innsats på forskning og innovasjon i havnæringene blir sett på som helt sentralt for kunne bidra til en bærekraftig næringsutvikling og et sunt og friskt hav.

Forskningsrådet med gode samarbeidspartnere ønsker bedrifter og forskningsmiljøer velkommen til en dag med inspirasjon og dialog om forskning og innovasjon i maritime og marine næringer. Du får informasjon om muligheter for å få finansiert innovasjonsprosjekter, og du vil få smakebiter fra bedrifter som har fått resultater av å tenke i nye baner. Representanter fra forskningsmiljøer vil bidra med konkrete eksempler på samarbeidsprosjekt med næringslivet, og vise til ny forskning med relevans for havnæringene. Her treffer du potensielt nye samarbeidspartnere og representanter fra virkemiddelapparatet som kan hjelpe deg på veien fra en innovasjonside til verdiskapende resultater.

Målgruppe for arrangementet er bedrifter, forskere og andre med interesse for havet som arena for verdiskaping.

Arrangementet er gratis.
Vi gleder oss til å se deg! 

Meld deg på her

Påmelding

Informasjon

Tid
Onsdag 29. mai 2019 kl. 09.30 - 16.00
Påmeldingsfrist
Fredag 24. mai 2019 kl. 17.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Program

 

09.30 - 10.00 Registrering og kaffe 
10.00 – 10.15 Velkommen og innledning v/Arthur Almestad, Forskningsrådet
10.15 – 10.40

Vi forsker og innoverer for en bærekraftig utnytting av krill
v/Stig Remøy, CEO, Olympic-gruppen/Rimfrost

10.40 – 10.55

Klyngeprosjektenes perspektiver på forskning og innovasjon i havnæringene
v/Wenche Uksnøy, NCE Blue Legasea og Per Erik Dalen, GCE Blue Maritime

10.55 – 11.10

OPTiMAT - En langsiktig forskningssatsing fra NTNU for økt utnyttelse av havets matressurser
v/Jørgen Lerfall, prosjektleder, NTNU

11.10 – 11.30

Pause

11.30 – 12.30

Muligheter for havnæringene i Forskningsrådet
v/Sigurd Falch, Christian Wexels Riser og Arthur Almestad, Forskningsrådet

12:30 – 13.15

LUNSJ 

13.15 – 13.35

Vi forsker og innoverer for å utvikle løsninger til en mer bærekraftig skipsfart
v/Knut Andresen, EVP, Brunvoll

13.35 – 14.10

Hvordan jobber vi som forskere sammen med bedrifter i innovasjonsprosjekt?
Dialog med forskere i Møreforsking, NTNU, SINTEF, NOFIMA og Runde Miljøsenter

14.10 – 14.30

Praktiske Verktøy for nyskaping og omstilling - Hva kan vi bidra med?

  • Digicat – katapult for havnæringene v/Jan Børre Rydningen, ÅKP
  • Protomore – katalysator for rask omstilling v/ Finn Amundsen og Ragna Brenne Bjerkeset
14.30 – 14.45

Pause

14.45 – 15.30

Hvordan kan det øvrige virkemiddelapparatet støtte opp om innovasjonsprosjekter i havnæringene

  • Horisont 2020, v/Linn Kristin Akslen-Hoel, Horisont Nordvest
  • Innovasjon Norge v/Andreas Wenaas Østigård
  • Regionalt forskningsfond og Forregion v/Øyvind Herse
  • Fiskeri- og havbruksnæringenes forskningsfinansiering (FHF) v/Roar Pedersen
15.30 – 16.00

Mingling, fiskekaker og mulighet for guidet tur der vi får stifte bekjentskap med forskningsmiljøene og fasilitetene på NMK 

Kontakt

Kontaktperson er Arthur Almestad, Forskningsrådets regionansvarlige i Møre og Romsdal.

E-post:  aal@forskningsradet.no 

Telefon: +47 918 34 137

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}