24. august - INNOFF-dag (Kristiansand)

Seminar om innovasjon i offentlig sektor - "Nytt – Nyttig – Nyttiggjort. Fra teori til ny praksis"

TID:    Torsdag 24. august, kl. 9.00-15.00

STED: Kristiansand kommune, Rådhuskvartalets underetasje, Rådhusgata 18, 4611 Kristiansand   


 

 9.00-9.30 Registrering, kaffe/te INNLEDERE
 9.30 Velkommen Ragnar Evensen, Teknisk direktør (Kristiansand kommune)
  Hvorfor satser Forskningsrådet på innovasjon i offentlig sektor? Idun Lyngstad, Seniorrådgiver (Forskningsrådet)
 9.45 Hva kan vi lære av andre?  
  Hvordan kan kommuner jobbe systematisk med innovasjon? Kirsten Viga Skretting, Spesialrådgiver i strategi- og utviklingsenheten (Bærum kommune)
  Hvordan bygge kultur for forbedrings- og innovasjonsarbeid? Nils Gjelsten, Produksjonsdirektør (Glencore Nikkelverk)
 10.30 Pause  
 10.45

"Innovasjon med behov og utfordringer som drivkraft"  - "Jeg skulle ønske jeg hadde…"

Kjell Øygarden, Sekretariatsleder (Regionale forskningsfond Hovedstaden)
 11.30 Minglelunsj  
 12.15 Regionale, nasjonale og internasjonale muligheter - med prosjekteksempler  
  Regionale forskningsfond Agder
 • Jegersberg gård/«Forskning på kommunal rusrehabilitering – samarbeid om søknad» 
 • "Med hjerte for Arendal"/"Modeller for samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor (OFFRI)"
Tone Haraldsen, Sekretariatsleder (RFF Agder)
 • Kristine Vigsnes (Kristiansand kommune) og Anne Marie Støkken (UiA)
 • Eugene Guribye (Agderforskning) og Lisbeth Iversen (Arendal kommune)
  Forskning og innovasjon i kommunesektoren (FORKOMMUNE) Janike Harsheim, Spesialrådgiver (Forskningsrådet)
 13.15 Pause  
  Forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT)
 • "School-In" (Inkluderende læringsmiljø)

Offentlig sektor-ph.d.

 • Miljø; "Utfordringer og muligheter for økt måloppnåelse knyttet til klimaarbeid i kommunen".
 • Utdanning; "Relasjonsledelse som virkemiddel for utvikling av læringsmiljø og kompetanse i skolen".
 • Tjenesteinnovasjon; "Kompetanseutvikling og tjenesteinnovasjon under endrede rammevilkår".

Muligheter i EUs store forsknings- og innovasjonsprogram - Horisont 2020

Janike Harsheim, Spesialrådgiver (Forskningsrådet)

 • Line Løvdal (Vennesla kommune) og Jorunn H. Midtsundstad (UiA)

Janike Harsheim, Spesialrådgiver (Forskningsrådet)

 • Kim Øvland og Knut Felberg (Kristiansand kommune)
 • May Irene Tveito (Kristiansand kommune)
 • Ann Camilla Schulze-Krogh (Aust-Agder fylkeskommune)

 

Idun Lyngstad (Forskningsrådet)

 14.50-15 Avslutning og veien videre Forskningsrådet og Kristiansand kommune