Samhandling om forskning og innovasjon i helse og offentlig sektor - Hva gjør vi i Agder?

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.