12 anbefalinger for bedre kjønnsbalanse i akademia

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.